Makroajans Veri İşleme ve Bilişim Hizmetleri  Web Hosting Hizmet Sözleşmesi

1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Makroajans Veri İşleme ve Bilişim Hizmetleri (Macroajans olarak anılacaktır) ile Yeni üye kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Macroajans 'a ait olan http://www.macroajans.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Macroajans 'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- Sorumluluklar

3.1: Macroajans, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Macroajans ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Macroajans tarafından sipariş sırasında bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Macroajans, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Macroajans tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Macroajans tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Macroajans 'a herhangi bir kusur iletilemez.

Macroajans sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Macroajans kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Macroajans 'ın kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Macroajans hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

Macroajans sunuculaında hiç bir şekilde hack ,adult,warez ve Türk örf ve adetlerine aykırı, yasal olmayan içerikleri barındırmaz bunun tesbiti halinde Macroajans bu hizmeti durudurmaya ve ya silme hakkına sahiptir

3.8: Macroajans, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri ve düzenli yedek alma işlemleri müşteriye aittir. Macroajans müşterinin e-posta mesajları hariç tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır,ve bu işlem sadece sunucu da çıkabilecek muhtemel sorunlar için kullanılacaktır , bu yedeklerden müşterinin istemesi durumunda ekstra ücret talep edebilir ,Buna rağmen Macroajans hizmetlerinde meydana gelebilecek kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Macroajans sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

3.9: Macroajans, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. Macroajans bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adları üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleblerini en kısa sürede yapacaktır.

3.10 Servisleri kullanılarak yayınlanan zarar verici(virüs, trojan v.b.) her türlü objenin sorumluluğu müşteriye aittir. Macroajans bu durumlara müdahale edip, söz konusu hesabı kapatma yetkisine sahiptir.

4 10 
Macroajans  herhangi bir spam servisini barındıran, ya da spam servisi oluşturan kullanıcıları host eden, IP Adreslerinin herhangi birini/bir kaçını bu tür zararlı servisler için kullanan hesaplar/sunucular kesinlikle kapatılacaktır. Bu hesaplar ve sunucular müşterinin bu tarz zararlı servisleri açmamayı kabul etmesine kadar tekrar açılmayacaktır. Kabul edilmesi durumunda hesabınız açılıp yetkiniz teslim edilecektir. Bu tarz "suçlar"ı tekrarlayan sunucular ve hesaplar tekrar açılmaksızın ve bilgiler teslim edilmeksizin KAPATILACAKTIR.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Macroajans 'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar. müşteri Macroajans a üye olduğu an sizleşme geçerliliği başlar,ve müşteri bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5- Ücret ve geri ödeme koşulları

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak Müşteri'nin ödeyeceği ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: MÜŞTERİ ödemelerini, Macroajans tarafından sunulacak hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak hiç bir ihtara gerek kalmadan peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu ödemelerin takibi Müşteri'ye aittir. Yinede Macroajans, Müşteri'ye her ödeme gününden önce e-posta yolu ile bir hatırlatma gönderir. Faturalar ödeme sonrasında düzenlenir ve posta ile gönderilir.

5.3: Macroajans; Müşteri'nin dönemsel ödemelerini, belirtilen günde ödenmemesi halinde aylık %10 gecikme faizi uygulama hakkını saklı tutacaktır. MÜŞTERİ'NİN tahakkuk eden ücretleri ve/veya gecikme faizini ödeme gününden itibaren ödememesi durumunda Macroajans müşteri'ye verilen hizmeti iptal etme ve tüm verileri silme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ bu nedenle herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

5.4: Ödemeler fatura kesim tarihinden itibaren yapılır otomasyon sistemin  belirlediği son ödeme tarihinde halen ödeme yapılmamışsa macroajans hesabı askıya alma hakkını saklı tutar son ödeme tarihini takip eden 3 iş günü içinde halen ödemeye karşın olumlu bir yaklaşımda bulunulmaz ise macroajans müşteriye bir uyarı maili atarak hesabı kaldırır bu durumda ve olabilecek kayıplardan macroajans hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.5: Macroajans önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bir sonraki dönemde yansıtılır. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.6: Macroajans, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma ve iptal hakkını saklı tutar.

5.7. İptal veya iade , müşteri almış olduğu hosting hizmetini 7 gün içinde koşulsuz şartsız,domain değişikliği hizmetini ise ilk 15 gün dahilinde koşulsuz şartsız talep edebilir,domain iadesi uluslararası kurallar gereği mümkün değildir

6- Askıya alınma ve İptal

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Macroajans, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir. Ödemenin, ödeme gününden itibaren 3 gün içerisinde yapılmaması halinde veya son ödeme tarihini geçtiği zaman  Macroajans müşteri hesabını iptal etme ve tüm verileri silme hakkını saklı tutar.

7- Fesih

1.1  Macroajans Müşteri - Personel İlişkileri; Mail, MSN, Telefon v.b. yollarla müşteri-personel ilişkilerini zedeleyecek görüşmelerde bulunmak, hakaret küfür ve her türlü itham da bulunan müşterilerin hesaplarını silmek ve ipatal etmek hakkını saklı tutacaktır


Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Macroajans hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 3 iş günü öncesinden yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

8- İletişim ve bilgi adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: Macroajans sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 5 iş günü içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Macroajans kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Macroajans 'ın dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Macroajans 'ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Macroajans 'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.