lemde
Macroajans Web Hosting,Linux Hosting,Windows Hosting,Domain Kayit,Bayi hosting,Awbs Tasarm,Reseller VPS ve Dedicated Server,Sunucu Kiralama
 
Macroajans Biliim ve nternet Hizmetleri  
Anasayfa letiim
 

 

 

 

 

 

 

 

Sorunuzun Cevab Burada Olabilir

 

Daha nce yaanm ve sk sorulan konularn cevaplarn aadaki blmlerden bulabilirsiniz.


Eitim  videolar blm sayesinde bir ok ynetimsel ilemleri izleyerek uygulayabilirsiniz.

 

Cevabnz burada bulamadnzm ?

Destek talebi oluturarak soru ve sorunlarnz bize iletebilirsiniz

Teknik destek size yardmc olacaktr.

 

   Eitim Videolar  Plesk Panel Windows     C Panel Linux

 

[ Geri Dn ]

Sk Sorulan Soru Numaras: Sk Sorulan Soru Numaras: kb-49
Q. Mssql yedek alma

A. Mssql Veritabanlarýnýzý yönetebilmek için Öncelikle Bilgisayarýnýza SQL Server Kurmanýz Gerekir Ýçindeki Enterprise Manager adlý program var Ona girin Bu kýsayolu baþlat menüsündeki yüklenmiþ olan Ms Sql Server baþlýðý altýnda bulabilirsiniz. Enterprise Manager'ý çalýþtýrýldýðý zaman sol paneldeki Microsoft Sql Servers' açýn ve altýndaki SQL Server Group'u açtýktan sonra gelen (Local)(Windows)'a sað týklayýp connect dendiði zaman Ms Sql Server'ýmýz çalýþýr duruma gelecektir. Ama bu bilgisayarýnýza oluþturduðunuz MSSQL serverýnýzdýr . SQL Server Group'a týklayarak içinde boþ bir alana Sað týklayýn "New SQL server Registeration" yazýsýna týkla .. burada ki bilgiler Hostunun ip si MSSQL kullanýcý adýn ve þifren .. girdikten sonra hostundaki SQL ine baðlanýr ve Kolay yönetebilirsin .. Veritabanýna Sað Týkladýðýnda Backup As Database seçeneði ile SQL server yedeðini alabilirsiniz . Bu yedeði Hostinginize alacaðýndan backup adresine Serverdaki sitenin konumuýnu yazacaksýn örneðin E:\wwwroot\www.siteismi.com\httpdocs þeklinde yollarý olur bu yollarý göstereceksiniz backup diyeceksiniz Ftp ni açtýðýnýzda Yedeðinizi görürsünüz sonra oradan pcnize indirirsiniz Yedeðinizi Sql ine aktarmak için ise Restore Database seçeðini kullanacaksýnýz
Toplam Grntleme 4517 Kez

Aramaya Geri Dn

                                                       
 

Copyright Macroajans Biliim ve nternet Hizmetleri 2004 & 2009 | Hizmet Szlemesi | Gizlilik Politikas | Geri deme Koullar | Sk Sorulanlar

Yukar

 

Anasayfa Hakkmzda Referanslar Destek Banka Hesap Numaralarmz deme Bildirimi Eitim Videolar Kurumsal & letiim Site Haritas

 

Linux Hosting Windows Hosting Linux Bayi Reseller Windows Bayi Reseller Sunucu Kiralama Sunucu Bulundurma Vps Server

 

Web Tasarm   Domain Tescil Domain Sorgulama Domain Transfer AWBS Kurulum & Tasarm SSL Sertifikalar

 

 

 
   
Paylas |